Szkoła Medyczna Sanok

Kontakt tel. Sekretariat 13 463 12 42
fax Sekretariat 13 463 12 42
https://www.zsmsanok.pl

Blok
Reklamowy

Jeśli są Państwo zainteresowani
umieszczeniem reklamy
na naszej stronie
prosimy o kontakt.

Wymiar banera mniej/więcej:
260 na 170 pikseli

 

Opis

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku to Placówka Publiczna prowadzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Szkoła rozpoczęła działalność w 1962 roku, początkowo jako Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe, kolejno Zespół Szkół Medycznych a następnie Medyczna Szkoła Policealna. W ostatnich latach stopniowo wzbogacono/uzupełniano wizję i misję szkoły i tak na bazie wychowania do wartości rozszerzano jej Misję o „ Profesjonalni, Kreatywni, Zawodowo Aktywni przez Całe Życie”.

film

Od 1Września 2014r Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przekształcił Medyczną Szkołę Policealną im. Anny Jenke w Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego poszerzając tym samym jej możliwości edukacyjne. Obecnie w Placówce kształci się młodzież i dorosłych, a naukę bezpłatnie pobiera 430 osób w systemie dziennym i zaocznym. W cyklu 2-letnim , 2,5-letnim i rocznym, w zawodach: protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, technik elektroniki i informatyki medycznej, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej, technik elektroradiolog - w formie stacjonarnej, natomiast w formie zaocznej: opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny i opiekunka środowiskowa.

medyk sanok 720x90

Rozpiętość wiekowa pobierających naukę waha się od 19 do 60 lat. Placówka podejmuje szereg działań sprzyjających doskonaleniu efektywności kształcenia, w tym kształtujących umiejętności zawodowe, umiejętności ważne w procesie uczenia się przez całe życie i na rynku pracy oraz pogłębiających umiejętności kluczowe określone dla kształcenia ogólnego. Prowadzi kształcenie zawodowe w oparciu o zmodyfikowane przez nauczycieli programy nauczania w układzie przedmiotowym, opracowane na podstawie przykładowych programów KOWEZiU. Bogata i systematycznie doposażona baza oraz wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna sprzyja realizowaniu procesu kształcenia słuchaczy na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza rokrocznie wysoka zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych. W ostatnich latach pozytywny wynik z Egzaminów Potwierdzanych Kwalifikacji w Zawodzie uzyskuje od 80 do 100% osób zdających, czyli w niektórych zawodach wszyscy przystępujący .

baner szkola 2019

 

Szkoła posiada do dyspozycji m. in. bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, szerokopasmowe łącze internetowe i Wi-Fi, 2 pracownie komputerowe oraz inne nowoczesne pracownie zawodowe: farmaceutyczną, masażu, kosmetyczną, terapeutyczną, opieki i pielęgnacji dziecka oraz osoby dorosłej, ratownictwa i stanów zagrożenia życia. Nauczyciele i słuchacze realizują szereg zadań, których drogowskazem są   zawsze słowa Patronki Anny Jenke „Iść do ludzi z duszą bogatą w miłość”.

 

hist

 

Historia placówki zapisana jest w kronikach szkoły. Efekty działalności szkoły są prezentowane w wydawanej przez szkołę gazetce „ESKULAPeK” oraz na stronie internetowej Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku i w prasie lokalnej. Placówka i jej działalność jest pozytywnie   postrzegana w środowisku lokalnym. Sanocka Szkoła Medyczna, to Szkoła z tradycjami dobrego kształcenia - jedyna najstarsza Szkoła Medyczna w mieście - należąca do grona Certyfikowanych Szkół Promujących Zdrowie.

 

 

 

Informacje dodatkowe

Godziny pracy: 8.00-20.00
NIP -
Regon -

Lokalizacja

podkarpackie
ul. Konarskiego 3, 38-500 Sanok

Video

iamb4b728x90px